Poniżej dostępnę są dla Państwa aktualnie obowiązujące "Umowy Obiadowe" na rok szkolny 2022/2023.