Szkoła Podstawowa nr 24

im. Gustawa Morcinka 

w Gdańsku    

 
Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku może poszczycić się ponad 65 letnią tradycją, w którą od przeszło 30 lat wpisują się klasy integracyjne. Jednak prawdziwe bogactwo SP 24 tworzą pracujący w niej ludzie, a przede wszystkim uczniowie.  Troska o dobro oraz wszechstronny rozwój dziecka stawia przed nami coraz nowsze wyzwania.  Istotne   dla   nas   jest   identyfikowanie   potrzeb   uczniów 
i dobór odpowiednich rozwiązań do indywidualnych możliwości dziecka. Naszym naturalnym partnerem na drodze do osiągnięcia sukcesu dziecka są rodzice. Dzięki współpracy, synergii oraz relacjach opartych na wzajemnym szacunku często rzeczy niemożliwe okazują się osiągalne.
Razem pokazujemy dzieciom, jak  ważną  rolę  pełni   dialog,    wzajemne    zrozumienie    oraz    wspólna  realizacja  celu.  Stawiamy na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych uczniów, a wysoki poziom nauczania gwarantuje solidne podstawy do dalszej edukacji.

DLA NAS KAŻDY UCZEŃ JEST NAJWAŻNIEJSZY! 

ZAPEWNIAMY

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
 • opiekę świetlicową dla uczniów klas I-III od 6:30 do 17:00

bazę szkoły dostosowaną do potrzeb ucznia:

 • dobrze zagospodarowane i wyposażone sale lekcyjne m.in. w tablice interaktywne, projekotry, ekrany multimedialne oraz
 • pracownię komputerową wyposażoną w drukarki 3D, długopisy 3D, Photony, LEGO WeDo/ BricQ/ Spike Prime, roboty, SmartLabs
 • pracownię językową
 • bibliotekę z czytelnią
 • dwie sale gimnastyczne
 • salę do gimnastyki korekcyjnej
 • plac zabaw oraz boisko
 • zieloną klasę na świeżym powietrzu
 • salę poświęconą do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • świetlicę szkolnę
 • własną kuchnię i stołówkę

OFERUJEMY

 • naukę języków obcych na wysokim poziomie
 • ciekawie prowadzone zajęcia świetlicowe (np. przyrodnicze, plastyczne, językowe, komputerowe),]
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne, koncerty

zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia korygujące wady postawy
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

ORGANIZUJEMY

 • konkursy szkolne i międzyszkolne na szczeblu powiatowym, wojewódzki i ogólnopolskim
 • szkolne zawody sportowe, również dla uczniów specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • pokazy taneczne
 • akcje charytatywne
 • wycieczki        

NASZE OSIĄGNIĘCIA

 • nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie klas VIII,
 • uzyskaliśmy poziom B (wysoki) w ewaluacji problemowej zewnętrznej
 • posiadamy certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”
 • nasi uczniowie uzyskują tytuły laureatów w konkursach na wszystkich szczeblach
​​

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. "Gustawa Morcinka"
Lilli Wenedy 19
80-419 Gdańsk

Telefon: (58) 347 72 12
Email: sp.24.gdansk@wp.pl
Strona WWW: http://www.sp24gdansk.pl/

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK - sprawozdanie