Na portalu WaszaEdukacja.pl został opublikowany ranking szkół podstawowych 2021 roku. W rankingu maksymalnie uzyskać można było 100 punktów. Przygotowano go w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (28 proc. punktów), matematyki (28 proc.) i języka angielskiego (28 proc.).

Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych (16 proc.).
W rankingu uwzględnionych zostało pięć olimpiad przedmiotowych. Pod uwagę były brane osoby, które zostały laureatami, finalistami, medalistami lub te, które zdobyły wyróżnienie w ostatnim etapie olimpiady.

Nasza szkoła uzyskała zaszczytne 10 miejsce uzyskując 59,8 pkt.

Wysoki wynik jest zasługą naszych uczniów oraz wspaniałych nauczycieli szkoły.