FitKlasa

Cel główny

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe

  • Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
  • Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.
  • Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.
  • Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.

Warunkiem przyjęcia ucznia na zajęcia jest zgoda rodziców/opiekunów prawanych.

W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, bez przeciwwskazań medycznych do udziału w lekcjach wf.

Dzieci ćwiczą w stroju i obuwiu sportowym.

Zajęcia prowadzi: Aleksandra Majewska-Porzezińska

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://opz.gdansk.pl/fitklasa/

Zobacz ulotkę

fitklasa.jpg