KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24

W GDAŃSKU? 

Szkolnym Rzecznikiem Prawa Ucznia jest osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia. Uczeń może się do niego zwrócić w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale również grupy lub całej klasy. Jeżeli zostało naruszone prawo ucznia (np. uczeń otrzymał karę niewspółmierną do zachowania), jeżeli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób lekceważący czy poniżający, może zgłosić się do Rzecznika.

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA JEST -

mgr LESZEK KREJCZY

       „Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych,

       dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

       że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”