Strój ucznia SP24 określa Statut szkoły oraz Kodeks Ucznia.

 

W dokumentach tych zawarte są szczegółowe informacje dotyczące stroju galowego, okazjonalnego i codziennego ucznia oraz zmiany obuwia.

  1. Uczniów na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne przez cały rok szkolny.
  2. Noszenie stroju odpowiedniego do sytuacji:
    a) galowy: biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica – w czasie ważnych uroczystości szkolnych, wydarzeń oraz wyznaczonych wyjść pozaszkolnych;
    b) stosowny do pozostałych wydarzeń szkolnych (strój elegancki –np. Wigilia klasowa, wyjście do teatru, opery, filharmonii; strój sportowy – np. zawody sportowe, wycieczka);
    c) codzienny: czysty i schludny.