Samorząd Uczniowski SP24 w Gdańsku

        W Szkole Podstawowej nr 24 w Gdańsku działa Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego głównym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują Opiekunowie SU, którego uczniowie mają prawo wybrać. Samorząd uczniowski, który reprezentują Trójki Klasowe z poszczególnych klas spotykają się raz w miesiącu lub wg potrzeb w celu przedstawienia bieżących spraw dotyczących życia szkolnego. Uczniowie zgłaszają chęć organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi naszej szkoły.

Praca Samorządu Uczniowskiego SP24 z uczniami klas 4-8 przebiega na trzech obszarach: dydaktycznym,  wychowawczym i profilaktycznym. Realizacja wielu zadań na w/w obszarach zaspokaja potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Praca, zadania i cele Samorządu uczniowskiego zawarte są w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego SP24.  Podstawę do realizacji różnorodnych zadań stanowi również kalendarz działań edukacyjnych, w którym ujęte są propozycje uczniów w każdym roku szkolnym.

Samorząd naszej szkoły współpracuje z Samorządami innych szkół. Do ciekawego spotkania zalicza się coroczna Dziecięca Sesja Rady Miasta Gdańska organizowana przez Urząd Rady Miasta Gdańska.

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego współorganizują uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Organizują cykliczne imprezy szkolne integrujące społeczność szkolną, takie jak: Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, Dyskoteka Andrzejkowa, Dyskoteka Walentynkowa, czy Karnawałowa.  Również co roku organizowany jest  konkurs „Mam Talent”, podczas którego uczniowie mają możliwość pokazania kolegom i koleżankom swoich ukrytych talentów. Zainteresowaniem uczniów cieszy się również akcja „Cichy Przyjaciel” i „Smaczny czwartek”. Samorząd zawsze bierze aktywny udział w Dniach Otwartych szkoły oraz pasowaniu na ucznia klas pierwszych.

Samorząd Uczniowski współpracuje z wolontariatem i pomaga w licznych akcjach charytatywnych. Wspiera wiele akcji organizowanych na terenie naszej szkoły, m.in.:  Zbiórka artykułów medycznych dla Gdyńskiego Hospicjum Dziecięcego "Bursztynowa przystań",  „Wyprawka dla ucznia” czy  „Pomoc Szymkowi”.

Nie zapominamy o naszych pupilach i z myślą o nich przeprowadzane są zbiórki darów dla schronisk, m.in.: dla schroniska dla zwierząt „Promyk”, „Pełna miska dla schroniska”, czy dla schroniska „Jelonki”.

Samorząd Uczniowski jest organizatorem apeli porządkowych. Są to apele podsumowujące pracę w I półroczu danego roku szkolnego oraz apele podsumowujących pracę w całym roku szkolnym.

Samorząd Uczniowski SP24 współpracuje ze wszystkimi pracownikami szkoły, ciesząc się koleżeńską postawą i  inicjatywą.

 

                                  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego SP24 w Gdańsku

                                                       Magdalena Bojarowska i Agnieszka Piernicka