Akcje charytatywne

Na ternie naszej szkoły rok rocznie przeprowadzane są różne akcje charytatywne. Część z nich inicjowana jest przez samych uczniów. Wielkie zaangażowanie ze strony zarówno Uczniów, Rodziców, jak i Grona Pedagogicznego daje bardzo dużo możliwości niesienia pomocy, zarówno materialnej jak i finansowej, na różnych płaszczyznach.

Od wielu lat szkoła nasza bierze udział w projekcie „Adopcja na odległość”, który jest prowadzony prze Salezjański Ośrodek Misyjny. Na rzecz dzieci objętych pomocą każdego roku zbieramy fundusze przeznaczane na zakup dzieciom Trzeciego Świata najpotrzebniejszych rzeczy:  ubrań, książek, zeszytów.

W ubiegłych latach nasza szkoła współpracowała z Fundacją Trzeba Marzyć, pomagając spełniać marzenia chorych dzieci, czego „ owoce” w postaci zdjęć i podziękowań widoczne są na ścianach naszego szkolnego korytarza. Tu należy również nadmienić, że współpracujemy z Hospicjum Ks. Dutkiewicza. Oprócz pomocy materialnej, czy udziału w „Akcji Żonkil”, wielokrotnie mogliśmy z naszymi uczniami organizować dla podopiecznych przedstawienia związane z Bożym Narodzeniem czy z Wielkanocą. Współpracujemy także z Dziecięcym Hospicjum, dla którego raz w roku, każda klasa „adoptuje” jedno dziecko - podopiecznego tegoż hospicjum, i w ten sposób, uczniowie stawali się odpowiedzialni za zrobienie konkretnej paczki dla swojego przyjaciela.

Kolejne miejsca, w których staramy się pomagać, są Dom Samotnej Matki w Matemblewie czy Noclegownia dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta. Tu staramy się również pomagać w zbieraniu środków czystości, ubrań czy słodyczy. Ale nasza pomoc nie ograniczyła się tylko do przekazywania darów, gdyż mieliśmy możliwość posługiwania poprzez śpiew i oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej, która była odprawiana na terenie noclegowni. W zeszłym roku udało nam się również zorganizować dla podopiecznych tego miejsca Drogę Krzyżową. Więc jak widać nie tylko staramy się pomagać materialnie, ale też próbujemy pokazywać naszym uczniom, różne wymiary życia codziennego, które nie zawsze są widoczne na co dzień.

Nasi uczniowie również chętnie organizują akcje zbierania żywności i koców na rzecz Schroniska dla Zwierząt „Promyk”.

Akcje charytatywne nie są tylko skierowane na pomoc konkretnych instytucjom, ale też środowisku lokalnemu. Współpraca z parafią i włączenie się w akcję „Tutki miłosierdzia” pomogły wielu mieszkańcom godnie przeżyć święta, i też odzyskiwać wiarę w dobro będące w drugim człowieku. Wielokrotnie też naszą pomoc kierowaliśmy dla konkretnych uczniów naszej szkoły. Co roku organizujemy akcję „wyprawka dla ucznia”, w czasie której gromadzimy przybory szkolne i rozdzielamy je między najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.