Karty zapisu można pobrać w portierni. Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy!!!