Szanowni Państwo

Drodzy Rodzice

 Jak co roku na czas ferii zimowych, które w Województwie Pomorskim potrwają od 16 do 29 stycznia, przygotowaliśmy ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Przede wszystkim jest to oferta skierowana do najmłodszych uczniów, aby mogli rozwijać swoje talenty. W placówkach szkolnych przygotowaliśmy ponad 5 200 miejsc. Co ważne, opieka w szkołach to nie tylko pobyty w świetlicach, ale także bogaty program zajęć sportowych czy wyjść do instytucji kultury. Wszystko po to, aby Ci, którzy nie wyjeżdżają na ferie mogli ciekawie spędzić ten czas wspólnie z rówieśnikami – Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

 W naszej szkole ferie odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Zaplanowaliśmy jeden turnus ferii na terenie naszej szkoły.

 

1 TURNUS: 16.01.2023 – 20.01.2023

DLA KLAS I-III 

CZAS TRWANIA: 7:30 – 15:30 

KOSZT ZA OSOBĘ: 150zł

 

Opieka sprawowana przez wychowawców jest bezpłatna.

Na koszt półkolonii składają się:

  • Warsztaty;
  • Wyjścia;
  • Materiały plastyczne;
  • Jednodaniowy ciepły posiłek przygotowany przez naszą kuchnie;
  • Nagroda/ niespodzianka na koniec turnusu

 Liczba miejsc w te ferie jest ograniczona do około 45 miejsc. Maksymalnie 6 osób z orzeczeniem lub przewlekle chorych. Utworzone zostaną 3 grupy dla klas I-III.

 Ustaliliśmy 3 kryteria decydujące o przyjęciu dziecka na półkolonie:

  1. Przestrzeganie regulaminu przez dziecko na poprzednich półkoloniach;
  2. Prawidłowe wypełnione dokumenty w formie papierowej (nieelektronicznie);
  3. Kolejność zgłoszenia według daty na karcie.

REKRUTACJA RUSZY OD CZWARTKU – 29.12.2022

ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI – 05.01.2023

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REKRUATCJI:

  1. „Karta Zgłoszenia” wypełniona w komputerze lub ręcznie i przyniesiona w formie fizycznej do szkoły. Karty przesłane przy pomocy e-mail nie będą brane pod uwagę.
  2. Regulamin półkolonii podpisany przez rodzica i dziecko.

WSZYSTKIE DOKUMNETY BĘDĄ DOSTĘPNE W PRZEDSIONKU SZKOŁY W FORMIE PAPIEROWEJ OD CZWARTKU 29.12.2022 ORAZ DO POBRANIA PONIŻEJ STRONY.

UISZCZENIE PŁATNOŚCI ZA PÓŁKOLONIE:

Wpłaty należy uiścić na konto Rady Rodziców.

Bank PKO BP: 64 1020 1811 0000 0702 0222 7361

W tytule przelewu należy podać: PÓŁKOLONIE - imię i nazwisko

PŁATNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ DO – 05.01.2023

Organizatorem półkolonii jest Arkadiusz Kobiela i Katarzyna Zakolska. Wszelkie dotyczące półkolonii proszę kierować do organizatorów na niniejszy adres mailowy kolonie.sp24@gmail.com

 

Pozdrawiamy ciepło!

Arkadiusz Kobiela

Katarzyna Zakolska