W karnawale, w karnawale
wszyscy bawią się wspaniale!
W pięknych strojach kolorowych
i humorach wyjątkowych!