Informujemy, że dyżur wakacyjny dla zgłoszonych dzieci  z oddziałów przedszkolnych planowany jest w naszej szkole w terminie 29.07 - 28.08.2020 r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia przyczyn od nas niezależnych (np. przedłużający się remont placówki) - może on być przeniesiony do sąsiadujących placówek oświatowych. Zgłoszenia dziecka można dokonać wysyłając maila na adres   sekretariat@sp24.edu.gdansk.pl    podając    imię i nazwisko dziecka, oddział przedszkolny (A lub B), okres na jaki dziecko jest zgłoszone. Na czas pobytu dziecka (podczas dyżuru) w szkole obowiązują odrębne umowy na wyżywienie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.06.2020 r., do godz. 12:00. Informacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia dziecka zostanie przesłana do dnia 30.06.2020 r.