DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzisiaj odbyło się uroczyste spotkanie dzieci z młodszej grupy wiekowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Na początku uczniowie z uwagą wysłuchali kiedy i dlaczego powołano KEN i wszyscy zaśpiewali „Piosenkę o szkole” przypominającą postać patrona – Gustawa Morcinka.

Potem klasy III c i III a zaprezentowały program artystyczny. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenki o nauce i nauczycielach. Uroczystość połączono z obchodami Roku Marii Grzegorzewskiej- twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Podczas apelu uczniowie czytali fragmenty jej „Listów do młodego nauczyciela”.

Na koniec dzieci wyraziły swoje podziękowania wszystkim pracownikom szkoły, a Pani Dyrektor tym, którzy codziennie chodzą do SP 24 życzyła radości, życzliwości i sukcesów.