5 maja 2022 r., w godzinach popołudniowych, w szkole odbyło się spotkanie warsztatowe pod patronatem Zespołu Projektowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji z oddziałem w Gdańsku, skierowane do szkół z innowacją pedagogiczną ,,JESTEŚMY RÓŻNI, UCZYMY SIĘ RAZEM”.

Warsztaty kreatywności rozpoczęły się od spotkania edukacyjnego onlinez Przemysławem Staroniem – etykiem, filozofem, psychologiem i autorem książek. Gość specjalny zachwycił uczniów bezpośrednim przekazem, jego wypowiedzi nacechowane były empatią oraz rozumieniem problemów dzieci i młodzieży.  Prelekcja Przemysława Staronia  ukazała uczniom inność jako coś dobrego, naturalnego i nie dyskryminującego drugiego człowieka, bo przecież różnimy się od siebie, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy  takimi samymi ludźmi.  Przekaz ten wzmocnił u uczniów ich poczucie własnej wartości, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji społecznych.

Po zakończeniu transmisji na żywo pani Marta Badowska, wiceprzewodnicząca PTD, zaprosiła wszystkich do realizacji kolejnego etapu przewidzianego harmonogramem warsztatów. Uczniowie obejrzeli filmik pt. „Nobody is normal” https://www.youtube.com/watch?v=ZJbrtQgLdpk, po czym podjęto wspólną dyskusję o tym  ,,Co skrywamy pod przebraniem?”, ,,Za kogo się przebieramy?”,  ,,Jakie maski zakładamy?” i ,,Co skłania nas do takiego zachowania?”. Następnie nadszedł wyczekiwany etap, jakim było wykonywanie prac plastycznych pt. ,,Przebierańcy - portrety rozbieżne”. Ich głównym zamysłem był przekaz obrazujący wewnętrzne rozterki dzieci i młodzieży, uczucie wyobcowania, izolacji oraz dyskomfortu we własnym ciele. Uczniowie podzieleni  zostali na 3 grupy robocze:

  • artystów- tworzących treści wizualne w nawiązaniu do dyskusji
  • filmowców - dokumentujących przebieg tworzenia prac
  • twórców-zbierających materiały do sformułowania rekomendacji do wspólnego listu otwartego z przesłaniem do młodyc

Na koniec prowadzące warsztaty Barbara Brzozowska i Barbara Fierka dokonały podsumowania, w ramach którego zaprezentowano prace plastyczne  wykonane przez artystów, przedstawiono rekomendacje sformułowane przez zespół twórców  i  dokumentację zebraną przez filmowców.

 

Barbara Fierka

szkolny koordynator projektu ,"Jesteśmy Różni, Uczymy się Razem”