Szanowni Państwo!
W związku z dużym zainteresowaniem w najbliższym czasie zostanie w szkole zorganizowany egzamin na kartę rowerową dla uczniow klas 5-8. UWAGA! Klasy 4 będą miały możliwość udziału w egzaminie na przełomie maja i czerwca.

Udział w egzaminie jest bezpłatny. Część teoretyczna (test) odbędzie się w trakcie zajęć informatyki z Panią Izabelą Siwiak lub Martą Gajewską (w zależności od klasy) w dniach 7-11 marca 2022 r.
Termin części prakycznej uzgodnimy po teście.

Zgodę można wydrukować (wpisujemy dane ucznia i podpisujemy w polu "zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej"), dostarczyć do nauczyciela lub wysłać jej zdjęcie mailem na adres m.gajewska@sp24.edu.gdansk.pl.

Może być również napisana odręcznie - wówczas proszę o napisanie zgody według następującego wzoru:
Imię i nazwisko ucznia ................................
Data urodzenia ..........................................
Klasa .......................................
Adres zamieszkania ucznia ...........................
Kod pocztowy ...............................
Wyrażam zgodę na udział córki/syna w egzaminie na kartę rowerową.
data:
podpis rodzica/opiekuna:

W razie pytań zapraszam do kontaktu przez GPE lub mailem pod adresem m.gajewska@sp24.edu.gdansk.pl

Zgodę można pobrać w tym miejscu