W SZKOLE JAK W GALERII SZTUKI – gazetki tematyczne, których celem było propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Klasa biologiczno - geograficzna zamieniła się w prawdziwą galerię sztuki. Dzięki pracom wykonanym przez uczniów, mogliśmy zapoznać się z tematyką związaną z ochroną środowiska. Człowiek jest częścią przyrody i -  tak jak inne organizmy wpływa na środowisko. Niestety, często powoduje nieodwracalne zniszczenia w ekosystemach. Wykonane prace dotyczące parków narodowych ukazują piękno otaczającej nas przyrody, o którą każdy z nas zobowiązany jest dbać. Tematyka przedstawionych prac dotyczyła również zanieczyszczeń powietrza, wód, gatunków, które wyginęły oraz czasu rozkładu śmieci. Uczniowie klas młodszych włączyli się w pracę przygotowując piękne plakaty przedstawiające naszą planetę.