Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tym roku przebiegały one pod hasłem
"JESTEŚMY RÓŻNI - JESTEŚMY RAZEM". Wykonawcami hasła byli uczniowie z Klubu Ortograffiti.
W pierwszym dniu uczniowie wraz z wychowawcami oglądali i omawiali prezentację multimedialną przybliżającą tematykę dysleksji. Podczas dyskusji niektórzy uczniowie z dysleksją opowiedzieli o swoich trudnościach i sposobach ich pokonywania, zrobiło to na wszystkich ogromne wrażenie. Uczniowie Ci z dumą przedstawiali też swoje mocne strony i talenty, a uwierzcie, że mają ich niemało. Kolejne dni obchodów poświęcone były dalszej realizacji
zaplanowanych działań, realizowanych przez wychowawców i nauczycieli. Dzieci z klas 1-3 rysowały zwierzęta z trudnością ortograficzną w nazwie, inni słuchali czytanych przez wychowawców baśni H. CH. Andersena i ilustrowali je, a jeszcze inni mali artyści przy pomocy wacików malowali kolorową jesień. Uczniowie klas 4-8 z pasją tworzyli ortograficzne wierszyki, rymowanki i rebusy oraz wykonywali plakaty zachęcające do czytania książek.
Uczniowie mieli też okazję poznać sylwetki znanych ludzi z dysleksją, które następnie rysowali. W Klubie Ortograffiti również sporo się działo, dużo było zabawy i ciekawych zadań. Dzięki współpracy i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej ten tydzień przyniósł
nam wszystkim dużo radości ale i podniósł poziom świadomości na temat dysleksji.
Bawiąc się uczyliśmy się tolerancji. Wiemy, że każdy z nas ma prawo być inny, jednak jesteśmy wspólnotą, która razem może przenosić góry. Już czekamy na kolejne obchody!