Powtórzenie wiadomości z wyżyn i gór. Wspaniała aktywność uczniów podczas quizu i przepiękne "słowniki trudnych pojęć".