Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21

 

W terminie głównym

1. język polski25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PRZEDMIOTY:

arkusz standardowy

arkusz dostosowany, wydłużenie czasu

JEZYK POLSKI

120 minut

do 180 minut

MATEMATYKA

100 minut

do 150 minut

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

90 minut

do 135 minut

W roku 2021 egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. , zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”.

Więcej informacji w linkach poniżej:

        O egzaminie