2 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się inauguracja kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

2 kwietnia 2019 roku nadkom. Magdalena Falkowska Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z Bożeną Zgłobicką Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku zainaugurowały kampanię pn. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Kampania została opracowana w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, a jej celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia był zaprezentowany podczas inauguracji spot filmowy nawiązujący treścią   do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Nawiązując do spotu filmowego policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przeprowadzili spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z uczniami  klas V-VIII SP nr 24 w Gdańsku, na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.