Język polski na wf-ie?! Z tego może wyjść tylko coś dobrego :) Klasa 4 B napisała "biegane dyktando". Zajęcia ruchowe były, zadanie z języka polskiego zapisane - i wszyscy są zadowoleni!!