WCZORAJ

       Zaczynaliśmy w 1996 roku, kiedy pani dyrektor mgr Anna Walczak, podjęła decyzję o powołaniu pierwszej klasy integracyjnej. Od tamtej pory, co roku, powstawały klasy, w których wykształcenie zdobywały dzieci o różnorodnych potrzebach, zainteresowaniach i uzdolnieniach. Kadra pedagogiczna i wszyscy pracownicy szkoły podjęli trud dokształcania się, wyposażano placówkę w niezbędne pomoce i środki dydaktyczne, aby zapewnić optymalne warunki do rozwoju dzieci. Dla potrzeb dzieci z wadą wzroku szkoła uzyskała drukarkę brajlowską, powiększalniki telewizyjne, pomoce dotykowe; dla dzieci z wadą ruchu -tzw. schodołaz, dzięki któremu uczniowie na wózkach inwalidzkich docierali do sal na poszczególnych piętrach. W sali zabaw można było korzystać z basenu chińskiego.

DZISIAJ

       Szkołą zarządza pani dyrektor mgr Bożena Zgłobicka. Zmieniło się otoczenie – estetyczne korytarze, nowoczesny plac zabaw, odnowiony kompleks sportowy. Powstała innowacyjna sala zewnętrzna Zielona Klasa z ogrodem zimowym.  Na każdym poziomie nauczania istnieją klasy integracyjne, w których pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel przedmiotu i specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej. Pedagodzy posiadają przygotowanie do pracy z dziećmi z wadą słuchu, wzroku, narządu ruchu, afazją i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracę nauczycieli wspierają logopedzi, specjaliści socjoterapii, rehabilitacji oraz psycholog i pedagog.

        Wszystkie zajęcia dodatkowe ukierunkowane są na wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. W trosce o zaspokojenie potrzeby sukcesu, organizowane były co roku międzyszkolne konkursy przeznaczone dla uczniów klas integracyjnych - ,,Chochlikowe psoty”  ,,Matematyka dla każdego” i inne.

       Obecny, trudny okres pandemii, jest czasem sprawdzianu dla całej społeczności szkolnej. Mimo istniejących utrudnień pedagodzy czynią wysiłki, aby sprostać wyzwaniom edukacji zdalnej. W klasach starszych, na terenie szkoły organizowane są konsultacje, w celu  zminimalizowania strat edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych ponoszonych przez uczniów.

       Nadrzędną zasadą organizacji nauczania integracyjnego w naszej szkole jest zasada trzech ,,W”:

,,W” – wiara w możliwości uczniów,

,W” – wspomaganie na drodze osiągnięcia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości,

,,W” – współpraca szkoły, rodziców, uczniów i innych podmiotów.

       Przygotowujemy do życia w społeczeństwie,  stawiając wymagania.

JUTRO

       Nikt nie wie, co przyniesie nam przyszłość. Wiemy jednak, że troska o każdego ucznia przyświecać będzie całej społeczności szkolnej. Otwartość na potrzeby innych jest mocno ugruntowana w sercach pedagogów i innych pracowników szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z życia klas integracyjnych. Zapraszamy do oglądania.

Barbara Brzozowska