Uwaga uczniowie klas 4! 

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-językowym na najpiękniejszą kartkę wielkanocną z życzeniami w języku angielskim!  

Termin składania prac – do 26 marca 2021r. włącznie (piątek). Uczestnik wysyła pracę nauczycielowi języka angielskiego na adres e-mail: a.andrzejczyk@sp24.edu.gdansk.pl 

Osoby chętne proszone są o wysłanie maila z taką informacją na maila: a.andrzejczyk@sp24.edu.gdansk.pl 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO 

NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 Cele konkursu:

 • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat tradycji wielkanocnych w krajach anglojęzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności pisania w języku obcym.
 • Umożliwienie dzieciom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.

  Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

 • poprawność językowa życzeń (10pkt),
 • samodzielność wykonania (10pkt),
 • stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy (10pkt),
 • staranność wykonania (10pkt),

   Warunki uczestnictwa: 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV. 
 • Każdy uczestnik przygotowuje tylko jedną pracę.
 • Praca powinna być samodzielna, a życzenia napisane własnoręcznie przez autora danej pracy.
 • Maksymalny format pracy to A5, na papierze technicznym białym lub kolorowym. Technika i dobór materiałów plastycznych jest dowolna. Mogą to być kartki 3D (przestrzenne). Praca powinna być samodzielna, bez doklejanych naklejek i kupionych elementów.
 • Termin składania prac – do 26 marca 2021r. włącznie (wtorek). Uczestnik wysyła zdjęcie swojej pracy nauczycielowi języka angielskiego na adres e-mail:a.andrzejczyk@sp24.edu.gdansk.pl
 • Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz klasą, do której uczęszcza (np. Jan Kowalski, klasa IVA).
 • Prace niepodpisane oraz nie spełniające regulaminu konkursu będą zdyskwalifikowane.
 • Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomem.
 • Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy, imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej naszej szkoły. 

  Wyniki konkursu:

 • Wyniki zostaną ogłoszone między 07 a 09 kwietnia 2021r.  

 Osoba kontaktowa: Agnieszka Andrzejczyk (nauczyciel j.angielskiego).