Kiedy jeszcze była piękna pogoda, zanim zaczęliśmy uczyć się zdalnie, w klasach czwartych odbyła się lekcja w terenie. Uczniowie ćwiczyli określanie kierunków geograficznych.