Formy terenu wykonane podczas lekcji przyrody przez uczniów klasy IVb.