Rozwijanie naszych umiejętności obserwowania zjawisk pogodowych rozpoczęliśmy od lekcji w Zielonej Klasie. Tam zapoznaliśmy się z przyrządami meteorologicznymi. Później obejrzeliśmy filmy na temat składników pogody i pracy w stacji meteorologicznej. Potem zrobiliśmy notatki w Kalendarzu Pogody i pobawiliśmy się w prezenterów pogody. Teraz już rozumiemy znaczenie powiedzenia "W marcu jak w garncu"...