Wzorem słynnego Dyzia marzyciela z wiersza Juliana Tuwima, uczniowie klasy IVc udali się na szkolny placyk, aby patrzeć w niebo. Wypatrzyli m.in. różne gatunki zwierząt, najwięcej bawołów i 
psów, w tym jednego z fajką, dywan, potężną deskę, a także jedną, na szczęście, bombę... Lekcję języka  polskiego jednogłośnie uznano za udaną!