Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

To święto obchodzone corocznie 3 grudnia od 1992 roku zostało ono ustalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Jego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne.

„Każdy inny wszyscy równi „