W piątek 11 czerwca uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie pięknego pisania "Mistrz kaligrafii klas pierwszych".
Starali się jak najstaranniej przepisać podany tekst.

Komisja konkursowa oceniała staranność pisma, poprawność kształtu liter i połączeń między nimi, poprawność ortograficzną oraz perfekcyjne rozmieszczenie liter w liniaturze.
Było wiele starannych prac, dlatego komisja postanowiła nagrodzić aż sześć osób.
Gratulujemy laureatom konkursu!

Lista laureatów