„Przyłapani na czytaniu” Szkolny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII
1. Zrób 1 zdjęcie przedstawiające czytelnika podczas czytania książki. (Uczestnik konkursu ma za zadanie sfotografować osobę lub siebie podczas czytania w dowolnym miejscu.)
2. Przynieś do biblioteki szkolnej fotografię w wersji odbitki fotograficznej lub wydruku komputerowego (opisane imieniem, nazwiskiem i klasą) w formacie 15 x 21cm.
3. Prace przyjmujemy do 30 listopada 2021 r. 4. Wyniki konkursu ogłosimy 6 grudnia 2021 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie szkoły.
Organizatorzy konkursu: Anna Szymanowska Izabela Siwiak