Nasi pierwszoklasiści podczas pierwszego miesiąca w szkole potwierdzili swoją gotowość do nauki. Potrafią pilnie pracować i wiedzą, co to jest kulturalne zachowanie. Złożyli przed Panią Dyrektor uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Było to piękne i wzruszające przeżycie. Życzymy wszystkim naszym pierwszaczkom dużo radości i wielu sukcesów w szkole.
Wychowawcy- E. Sobolewska i M. Kamiński