Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka  w poniedziałek 17 października zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści wzięli udział w swojej pierwszej małej akademii szkolnej, w trakcie której popisali się występem artystycznym, po czym złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.