Szanowni Państwo,

w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w murach naszej szkoły (duża sala gimnastyczna) odbędzie się debata społeczna pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ!". Współorganizatorami spotkania są:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku oraz Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Celem debaty jest m.in.:

  • zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa;

  • przedstawienie aktualnych problemów społecznych zdiagnozowanych lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa;

  • ustalenie,  o   jakich   zagrożeniach   należy   rozmawiać   w   pierwszej   kolejności   oraz   określenie i zaplanowanie działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na  aktualne  zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego;

  • zacieśnianie współpracy Policji z lokalną społecznością;


Uczestnicy spotkania wezmą również udział w wykładzie dr Marcina Szulca pt. "Ogólna instrukcja obsługi małolata, czyli jak być rodzicem nastolatka i nie zwariować".


Porozmawiamy również o:

  • zdrowotnych konsekwencjach używania nowych narkotyków w świetle badań (W jaki sposób uratować nasze dzieci?);

  • działaniach profilaktycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego w zakresie tzw. „dopalaczy”;

  • Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (omówienie aplikacji i zdiagnozowanych zagrożeń);

  • Nowej koncepcji pracy dzielnicowego” (aplikacja „Moja Komenda”).