Rysunki a la Picasso w wykonaniu uczniów klas 4a, 5b i 6d.