Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga ode mnie jako psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań . W swoje pracy jako psycholog szkolny – osoba zajmująca się w szkole pierwszą pomocą psychologiczną, biorę aktywny udział w życiu szkoły . Ogromna rolę pełni dla mnie budowanie zaufania co przekłada się na dalszą współpracę. Mogą się do mnie zgłosić wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice/opiekunowie uczniów, nauczyciele), które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej czy nauką szkolną. Najważniejszym celem w mojej pracy, jako psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Prowadzę indywidualne spotkania z uczniami, ale również realizuję warsztaty psychoedukacyjne mające na celu m.in. rozwój umiejętności w zakresie zarządzania swoimi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w codziennym życiu. Jako psycholog podejmuję także działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz aktywnie uczestniczę w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły. Zadania podejmowane przeze mnie jako psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczycieli i rodziców. Wszystkie te działania służą – w bliższej lub dalszej perspektywie, a co jest dla mnie bardzo ważne - budowaniu dobrych relacji w szkole.

Rozmowa z psychologiem może sprawić, że znajdziesz sposoby rozwiązania nurtujących Cię problemów. Twoje trudności nie świadczą o tym, że jesteś inna/y, gorsza/y. Każdy ma jakieś problemy i  doświadcza nieprzyjemnych emocji. Jesteś odważna/y, ponieważ umiesz przyznać się samemu przed sobą, że nie potrafisz sobie z czymś poradzić. Rozmowa to dojrzała i właściwa decyzja. 

Przyjdź – razem spróbujemy poradzić sobie z problemem!