REGULAMIN KAMPANII „ROWEROWY MAJ” W SP 24

Kampania „Rowerowy Maj” przeznaczona jest dla wszystkich chętnych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

  • Kampania trwa od 4 do 24 maja 2021 r.
  • Do szkoły można przyjeżdżać rowerem, hulajnogą, rolkami, na wrotkach, deskorolką… nawet jeśli jedziemy ostatni odcinek drogi.

Na czas Kampanii „Rowerowy Maj” wprowadzamy następujące zasady pozostawiania rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek:

  • Wejście do szkoły tylko bramą główną.
  • Rowery i hulajnogi zostawiamy tylko na stałym parkingu rowerowym przy wejściu do szatni (parking zostanie wygrodzony). Proszę nie przypinać rowerów i hulajnóg do: ogrodzenia, ławek, koszy na śmieci, podjazdu dla niepełnosprawnych.
  • Rolki, deskorolki, wrotki zostawiamy w szatni w szafce.
  • Pamiętamy o zasadach bezpiecznego korzystania z rowerów w trakcie przejazdu do i ze szkoły: znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego, poruszanie się po ścieżkach rowerowych lub chodniku (uważamy na pieszych), przeprowadzanie roweru po przejściu dla pieszych, sygnalizowanie manewrów, używanie kasku ochronnego, obowiązkowe wyposażenie roweru, zakładanie odblasków.
  • Naklejki na plakat (parter) i do podpisanej książeczki uczniowie klas 0 – III odbierają u wychowawcy, a uczniowie klas IV – VIII u p. Izabeli Siwiak (na parterze). - Wszyscy uczestnicy powinni stosować się do regulaminu Kampanii Rowerowy Maj.
  • Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się uczniom jeżdżenia na rowerach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach i wrotkach po terenie wokół szkoły w szczególności po boisku i parkingu dla samochodów.
  • Prosimy o oznakowanie (podpisanie) sprzętu, aby uniknąć pomyłek przy odbiorze po zajęciach.