Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3 "Morze, nasze morze"