REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt „ Kwiaty Niepodległej Polski”


Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Drammen (Foreningen Barna Polen) oraz  „Ateneum” Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas III- VII szkoły sobotniej w Drammen, klas IV- VIII Szkoły Podstawowej 24 im Gustawa Morcinka z Gdańska, klas I- III Szkoły Podstawowej nr 12 z Tczewa, klas I- III ZSO nr 10 z Gdańska
 • przewiduje się dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze (kl. 0- III) i dzieci starsze (kl. 4-8) Z każdej klasy może wziąć udział troje uczniów.
 • konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. liście, makaron, ryż jarzębina, farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • proszę o dostarczenie prac do dnia 11.11. 2022 na adres email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com orazagamaliszewska@interia.pl. Po wykonaniu pracy plastycznej należy ją sfotografować, podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły i odesłać na wskazane adresy.
 • w konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie.
 • prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 • konkurs rozstanie rozstrzygnięty 12.11.2022 po sesji warsztatowej ARSZ, MARSZ POLONIA” – WOKÓŁ TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ,
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań tematyką niepodległej Polski
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

 

 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • Grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • Nauczyciel akademicki mgr Agnieszka Maliszewska
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mgr Izabela Bielińska

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

 

Regulamin przygotowała : mgr  Izabela Bielińska