Regulamin konkursu plastycznego "Rysowanie węglem" dla klas 0-3