Regulamin Szkolnego Maratonu Czytelniczego
o tytuł „Czytelmaniaka SP 24”

 

 

 1. Maraton skierowany jest do uczniów klas

 2. Czas trwania konkursu: 09.2022r.-19.05.2023r.

 3. Zasady udziału w maratonie:

  1. co dwa miesiące uczeń czyta jedną książkę z listy lektur maratonu czytelniczego,

  2. uczeń pisze test ze znajomości przeczytanego tekstu oraz rozwiązuje zadania kreatywne związane z jego treścią,

  3. uczeń otrzymuje określoną ilość punktów za test i zadania kreatywne, które podlegają sumowaniu.

 4. Ogłoszenie wyników maratonu nastąpi w maju.

 5. Nagrody:

  1. nagrodę i tytuł „Czytelmaniaka SP 24” otrzymuje uczeń, który uzyska najlepszy wynik punktowy;

  2. najbardziej wytrwali „Czytelmaniacy” otrzymają dyplomy.

Renata Leszczyńska i Anna Szymanowska