Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. 

Zobacz harmonogram obowiązujący 1 września 2020 r.

Uczniowie przy wejściu do szkoły przez drzwi do szatni dezynfekują ręce. Dzieci spotykają się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami. Rodzice uczniów klas 1-8 nie wchodzą do budynku szkoły.

Po uczniów klas 1-2 przed szkołę wychodzą wychowawcy i zabierają dzieci do klas.

Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych spotykają się o wyznaczonej godzinie z nauczycielami przed szkołą. Następnie pod opieką wychowawcy udadzą się do swojej sali. Natomiast drugi nauczyciel spotka się z rodzicami (maksymalnie 1 opiekun każdego dziecka) w celu omówienia organizacji pracy. Rodziców obowiązuje reżim sanitarny: maseczki zakrywające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku prosimy o zachowanie dystansu społecznego lub stosowanie maseczek.