Spotkania organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych odbędą się 14 czerwca 2021 r.
klasa 1A – 16.30, wychowawcy: mgr Katarzyna Zakolska, mgr Agnieszka Nowak
klasa 1B – 17.30, wychowawca: mgr Małgorzata Graban
klasa 1C – 18.30, wychowawca: mgr Monika Sadowska
Wszyscy Rodzice otrzymali wiadomość, do jakiej klasy zostało zarekrutowane ich dziecko.
Spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym. Prosimy o przyjście jednego rodzica do jednego ucznia.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
Telefon: 58 347 72 12 lub 515 834 591