Startujemy z pierwszym wyzwaniem akcji „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”

1. Wybierz książkę z naszej biblioteki, którą chciałbyś polecić.

2. Wejdź do biblioteki i poproś o formularz do jej zgłoszenia.

3. Okładkę książki wydrukuje bibliotekarz i umieści na plakacie BOOKFLIX.

Zapraszamy do akcji.

Anna Szymanowska