Zofia Żbikowska z klasy VI A otrzymała nagrodę główną w kategorii komiks w III MIędzyszkolnym Konkursie Dziennikarskim "My First Magazine".
Wiktoria Langowska z klasy VIII A otrzymała nagrodę główną w kategorii opowiadanie w III MIędzyszkolnym Konkursie Dziennikarskim "My First Magazine".
Serdecznie gratulujemy!!!