W tym roku skromnie bez uroczystego apelu, ale z zachowaną pamięcią. Uczniowie klasy 3 c zdążyli jeszcze wykonać kilka rysunków zanim przeszli na nauczanie zdalne. Pozostałych zachęcamy do przypomnienia sobie treści ujętych w krótkim filmie IPN: "Gra o niepodległość" https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/91830,Gra-o-niepodlegla.html