Regulamin szkolnego konkursu plastycznego "Mikołaj w oczach dziecka"dla klas 0-3