SZYMON I BARTOSZ ZOSTALI LAUREATAMI IV OLIMPIADY HISTORYCZNEJ JUNIORÓW

 

Z dumą i radością informujemy, że naszą szkołę wspaniale reprezentowali dwaj pasjonaci - Szymon Harasymiuk i Bartosz Hołowczyc. Obaj uczniowie zostali laureatami IV finału Olimpiady Historycznej Juniorów.

Bardzo wymagający etap centralny Olimpiady odbył się w formie ustnej i pisemnej w Collegium Historicum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 12 marca 2023 roku pod kierunkiem szacownych profesorów. 

 

Na każdym z kilku etapów Olimpiady Historycznej, Szymon i Bartosz wykazali się imponującą wiedzą i umiejętnościami pracy z różnymi źródłami historycznymi, w tym takimi jak pochodzącymi z epoki: dokumentami, karykaturami, kronikami, pamiętnikami, zdjęciami, literaturą piękną, pieśnią wojskową, a także uczniowie doskonale poradzili sobie z interpretacją źródeł z zakresu historiografii prezentowanymi w różnych formach - mapami konturowymi, tabelarycznymi zestawieniami danych statystycznych, wykresami i grafikami. Do takiej formuły uczniowie przygotowywali się pod opieką nauczycielki historii p. Agnieszki Hrycak.

 

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wielkich sukcesów!

 

PS Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z gali dostępnej na stronie Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych.

FOTORELACJA