Uczniowie z klasy 8a I 8c wzięli udział w niezwykłej lekcji edukacji prawnej. Pod czujnym okiem Panów Sędziów, a także Pana Prokuratora z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, wcielili się w role sędziów, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, a także świadków i osoby oskarżonej. Nasi ósmoklasiści bardzo aktywnie uczestniczyli w symulacji rozprawy sądowej, a także z ciekawością wysłuchali prelekcji Pani Mecenas o cyberprzemocy. Pytaniom nie było końca, a wyjaśnienia otrzymane bezpośrednio od Autorytetów łatwiej zapadały w pamięć i rozbudzały wielką ciekawość. Wspaniałą atrakcją okazało się zwiedzanie budynku Sądu, w tym błękitnego pokoju dla dzieci. 

Serdecznie dziękujemy Panu Sędziemu-Koordynatorowi Rafałowi Rudnickiemu oraz Organizatorom wydarzenia, za świetną lekcję, niezwykłe doświadczenie i garść istotnych wiadomości na temat tego, co nas łączy - poczucia sprawiedliwości.