W czasie zajęć dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat Układu Słonecznego. Poznały nazwy planet. Odkryły, która planeta jest największa, najmniejsza, najgorętsza i najzimniejsza. Na podsumowanie zajęć dzieci przygotowały i zaprezentowały wspaniałe prace plastyczne.