W dniu 8 listopada gościliśmy w naszej szkole edukatorki z Fundacji Generacja, które, na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
przeprowadziły w klasach drugich zajęcia na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie odpady należy wrzucać do pojemników w różnych kolorach i dokąd one później trafiają.
Pomagali też segregować odpady przyniesione przez edukatorki.
Poznali zasady gospodarowania odpadami, które podlegają recyklingowi (czyli ponownemu wykorzystaniu) takimi jak tworzywa sztuczne, przedmioty metalowe, szkło, makulatura.
Dowiedzieli się, że niektóre odpady należy wrzucać do pojemników szarych, które mieszczą odpady mieszane.
Zajęcia edukacyjne uświadomiły uczniom, iż powinni odpowiedzialnie postępować z odpadami, ponieważ w ten sposób przyczyniają się do dbania o środowisko naturalne.
Dbanie o czystość naszej planety Ziemi jest naszym wspólnym obowiązkiem.